Dyreklinikken Tertnes - når de andre har gitt opp.... 
Søk
Søk
Close this search box.
Kreft Dyreklinikken Tertnes

Kreft og svulster

Behandlinger mot kreft

Når kreft er påvist, starter vi kampen mot sykdommen med kirurgi og behandlinger tilpasset den spesifikke krefttypen. Hver kreftform krever sin unike strategi, og vår erfarne kirurg står klar til å fjerne ondartede svulster med presise marginer. Dette kan være en utfordrende oppgave, dette avhenger av svulstens beliggenhet og karakter. Vi vil også være oppmerksomme på konflikten som kan oppstå med omliggende strategiske strukturer. Vår tilnærming er alltid å balansere effektiv behandling med å minimalisere påvirkningen på sunne vev.

Kreft behandles i dag på 4 måter:

 • Cellegift og kjemoterapi
 • Stråling
 • Kirurgi
 • Immunterapi (Er i sin begynnelse)

Cellegiftbehandling

Når våre firbente venner står overfor en ondartet svulst, åpner moderne veterinærmedisin døren for avanserte behandlingsalternativer. Cellegift, eller kjemoterapi, er en av disse strategiene som Dyreklinikken Tertnes tilbyr for å bekjempe kreft hos hunder og katter.

Cellegift for hunder og katter involverer bruk av medikamenter som er designet for å angripe og hemme veksten av kreftceller. Behandlingen tilpasses individuelt basert på svulstens type, størrelse og stadium, samt dyrets helsetilstand. Behandlingen utføres vanligvis gjennom injeksjoner, og lengden og hyppigheten av cellegiftsessjonene vil variere. Veterinærene våre vil overvåke dyrets respons nøye gjennom hele behandlingsforløpet.

Bivirkninger av cellegift

Som med mennesker kan cellegift forårsake bivirkninger hos dyr, men vi arbeider nøye for å minimere ubehag. Vanlige bivirkninger inkluderer:

 1. Tap av Appetitt: Noen dyr kan oppleve redusert matlyst under behandlingen. Vi tilbyr råd og støtte for å sikre at kjæledyret ditt får tilstrekkelig næring.
 2. Oppkast og diaré: Disse bivirkningene kan forekomme, men vi overvåker nøye og gir støttende behandling for å lindre ubehag.
 3. Redusert motstandskraft: Cellegift kan midlertidig svekke immunforsvaret, noe som gjør at kjæledyret ditt er mer mottakelig for infeksjoner. Vi gir nødvendige forholdsregler og støttende behandling for å håndtere dette.

Strålebehandling

Strålingsbehandling innebærer bruk av høyenergistråler for å målrettet angripe og ødelegge kreftceller. Hos Dyreklinikken Tertnes bruker vi moderne strålingsutstyr som tillater presisjon og skreddersydde behandlingsregimer. Våre erfarne veterinærer utarbeider en individuell plan basert på dyrets helsetilstand, svulstens karakteristika og dens plassering. Behandlingen administreres vanligvis i flere økter, og varigheten avhenger av svulstens type og responsen på behandlingen.

Som med all medisinsk behandling kan strålingsbehandling for hunder og katter føre til bivirkninger. De vanligste inkluderer:

Bivirkninger av strålebehandling

 1. Hudirritasjon: Det omkringliggende området kan oppleve mild til moderat rødhet eller irritasjon. Dette er normalt og blir nøye overvåket.
 2. Tretthet: Noen dyr kan oppleve tretthet etter behandling, og det er viktig å gi dem tilstrekkelig hvile.
 3. Redusert Appetitt: Noen dyr kan midlertidig miste matlysten. Veterinærene våre gir råd om hvordan man kan håndtere dette og sikre at dyret får tilstrekkelig ernæring.

Kirurgisk inngrep

 1. Preoperativ Vurdering: Før operasjonen evaluerer veterinærene pasientens helsetilstand grundig. Dette inkluderer blodprøver og andre nødvendige tester for å sikre at dyret er optimalt forberedt på inngrepet.
 2. Presisjonskirurgi: Dyreklinikken Tertnes er ledende innen presisjonskirurgi. Kirurgene våre har omfattende erfaring og bruker moderne teknologi for å utføre nøyaktige inngrep med minst mulig påvirkning på omkringliggende friske vev.
 3. Fjerning av Svulst: Målet med operasjonen er å fjerne så mye av svulsten som mulig, samtidig som man ivaretar viktig vev og organer. Dette er spesielt utfordrende avhengig av svulstens plassering og størrelse.

Bivirkninger av kirurgi

Kirurgi kan medføre noen bivirkningert:

 • Smerter: Etter operasjonen vil dyr vanligvis oppleve noe smerte. Smertelindring gis nøye for å sikre at dyret er komfortabelt gjennom hele rehabiliteringsperioden.
 • Hevelse og Blåmerker: Lokal hevelse og blåmerker rundt operasjonsstedet er normale reaksjoner som gradvis avtar.
 • Rehabiliteringsperiode: Kirurgi krever en gjenopprettingsperiode der aktivitet og fysisk anstrengelse bør begrenses for å lette helingsprosessen.

Senvirkninger og oppfølging

 • Celleforandringer: Etter kirurgi kan det være behov for cellegift eller strålebehandling for å sikre at eventuelle gjenværende kreftceller blir eliminert.
 • Postoperativ Oppfølging: Dyreklinikken Tertnes legger stor vekt på etterbehandling. Veterinærene våre vil nøye overvåke dyrets utvikling gjennom regelmessige oppfølgingsbesøk.

Kirurgisk behandling for kreft hos hunder og katter er en avgjørende del av Dyreklinikken Tertnes’ helhetlige tilnærming til kreftomsorg. Med erfaring, presisjon og omsorg gir vi ditt kjæledyr den beste sjansen for et langt og lykkelig liv etter en kreftdiagnose.


Immunterapi

Immunterapi er basert på prinsippet om å mobilisere dyrets eget immunsystem for å gjenkjenne og ødelegge kreftceller. Kroppens naturlige forsvarsmekanismer, som T-celler, aktiveres og styrkes for å målrettet angripe svulsten.

Behandlingsprosessen

 1. Immunologisk Profilering: Veterinærene våre utfører en grundig immunologisk profilering for å forstå dyrets immunsystem og tilpasse behandlingen deretter.
 2. Immunostimulerende Midler: Immunostimulerende midler administreres for å øke aktiviteten til immunsystemet. Dette kan inkludere vaksiner eller andre immunmodulerende stoffer.
 3. Overvåking og Justering: Dyrets respons på immunterapi overvåkes nøye. Behandlingsregimet kan justeres basert på individuell respons.

Bivirkninger av immunterapi

Sammenlignet med tradisjonelle behandlingsmetoder som kjemoterapi, har immunterapi generelt færre bivirkninger. Imidlertid kan noen dyr oppleve milde symptomer som tretthet, feber eller lokale reaksjoner på injeksjonsstedet. Disse bivirkningene er vanligvis forbigående og håndterbare.


Senvirkninger

Langsiktige senvirkninger av cellegift er sjeldne hos dyr og de fleste kjæledyr restituerer godt etter avsluttet behandling. Vi vil imidlertid gi deg detaljert informasjon om hva du kan forvente etter behandlingen, samt planer for oppfølging for å sikre at kjæledyret ditt forblir friskt.

Vi forstår at denne perioden kan være utfordrende, og vi er her for å gi støtte og veiledning til både dyret og eieren.

Dyreklinikken Tertnes – Dedikert til å gi dine kjæledyr den beste omsorgen, selv i kampen mot kreft.