BETENNELSE I BUKSPYTTKJERTELEN – PANCREATITT

Hund og katt kan få betennelse i bukspyttkjertelen. Mørketallene antas å være like høye her som hos mennesker. Mange mennesker dør årlig av for sent stilt diagnose i bukspyttkjertelen. Det er grunn til å tro at dette problemet er minst like stort hos våre firbeinte venner.

Vi skiller mellom akutte og kroniske bukspyttkjertelbetennelser.

Ved akutt betennelse er pasienten som oftest, men ikke alltid, tydelig syk. Vi ser symptomer som dårlig/ingen appetitt, redusert almentilstand/smertepåkjent, oppkast og mulig diare. Denne lidelsen kan gjerne blande seg sammen med lidelser i andre organsystemer, som f.eks. mage/tarm.

Disse pasientene krever hurtig og korrekt behandling på klinikk.
Årsaksforholdet er ikke alltid klart. Noen ganger kan det være en konsekvens av visse typer foring. For med mye fett kan provosere lidelsen, akkurat som hos mennesker. Dette gjelder spesielt på hund. 

 

Andre bare får det uten at årsaken noen gang kan avklares.

Kroniske betennelser forløper mer udramatisk og kun systematiske gjennomganger av pasienter som har uklare symptomer som nedsatt almentilstand, kanskje noe redusert appetitt, vil gi mulighet for diagnose.

Derfor tar vi tester mhp dette dersom de vanlige innledende undersøkelsene ikke fører frem til sikre årsaker til lidelsene.

Akuttpasientene krever aggressiv væskebehandling og smertebehandling på klinikk. I de fleste tilfeller blir mat holdt tilbake i 24-48 timer for å gi bukspyttkjertelen ro. Deretter brukes egnet diett med lavt fett og høyverdig proteininnhold og høyt kullhydratinnhold, foret ofte og lite.

Langsom tilvenning til vanlig diett.
Pasienten krever nøye oppfølging.

Antibiotika har liten/ ingen effekt. Infeksjoner er her sjelden, men det evtl. blodprøver kunne avdekke.

Oppkastdempende medisin: fortrinnsvis til pasienter hvor oppkastet er veldig uttalt. Dette vil også dempe uvelheten og kvalmen, som begge kan redusere appetitten.

Cortison kan gis dersom det er andre grunner for at pasienten må få dette, og vil ikke ha negativ effekt på denne lidelsen, men vil heller ikke ha noen helende effekt på hund.
Hos katt er det flere observasjoner som støtter forsøksvis bruk av cortison i en del av tilfellene..

Andre betennelseshemmende medisiner har i de fleste tilfeller heller ingen virkning.

Dersom mistanke om større ødeleggelser av bukspyttkjertelen og mistanke om begynnende bukhinnebetennelse, bør man vurdere operasjon.

Prognosen er i milde tilfeller gunstig.

I tunge tilfeller er prognosen ofte dårligere til slett.
Det er uansett viktig å få stilt diagnosen så tidlig som mulig.

Derfor hører test av bukspyttkjertelen med til våre tidlige blodprøveundersøkelser ved uavklart sykdom.