CT / MRI UNDERSØKELSE

Det er de siste årene i større grad kommet tilbud på CT og MRI undersøkelser i det veterinære smådyrmarkedet. Dyreklinikken Tertnes var den første smådyrklinikken i landet som fikk egen CT. Vi har således over 9 års erfaring med bruk av CT innen smådyrmedisin og har gjort oss en del viktige erfaringer:

En CT kan ikke erstatte god fagkompetanse.

En CT-undersøkelse alene fører sjelden frem til en diagnose, men er et svært godt hjelpemiddel som kan sikre diagnoser og gi mer nøyaktig informasjon.

CT kan anvendes på følgende områder (med mer):

  • Nesehule: betydelig bedre og mer nøyaktig enn rhinoskopi (endoskopi)
  • Hode/hals: kontrastundersøkelser med høy informasjonsverdi
  • Hjerne: kontrastundersøkelser finner 90-95% av alle hjernesvulster
  • Bryst: lungeundersøkelser med svulster, tettheter etc, finner svulster ned til 1mm (røntgen kun 10mm), finner spredninger
  • Buk: lever, milt mage/tarm, kjønnsveier, urinveier m/nyrer etc: svulster, andre forandringer
  • Skjelett: spesialisert til å finne beinforandringer i alle deler av skjelettet inkl. ryggsøyle: prolapser, forkalkninger, tettheter, brudd og kreft.
  • Ledd: velegnet til å finne utviklingsforstyrrelser og andre skader og forandringer i ledd som skulder, albu, kne etc., jfr albueleddsdysplasi/AA/AD

Forut for en CT-undersøkelse er det av høyeste viktighet at det foreligger en grundig klinisk undersøkelse. Uten en slik undersøkelse er det ikke mulig å vite hvor CT-undersøkelsen skal settes inn. Vi har mer enn en gang sett at et problem kan sitte et helt annet sted enn der man forventer å finne noe. Dette krever som sagt en grundig undersøkelse i forkant av en person med spesialkompetanse for å sikre lokalisasjon av problemet best mulig før spesielle og mer kostnadskrevende undersøkelser som CT og MRI settes inn.

 

Noen ganger må man kjøre flere serier, også andre steder enn forventet. Dette krever at undersøkende veterinær må ha kompetanse til å vite alternative steder å søke på og må videreføres i samme undersøkelse på stedet.

Dette medfører at deler av henvisningspraksisen innen CT og MRI som nå tilbys kan være en feil vei å gå.

 

Hvorfor?

Ofte blir nye konsepter i veterinærmedisin kopiert fra humanmedisinen. Vi kjenner godt til undersøkelsessentre som tilbyr CT og MRI undersøkelser med kort ventetid. Man fremstiller seg til time med rekvisisjon fra lege og får undersøkelsen gjennomført i henhold til det rekvirerte undersøkelsesområdet.

Nå tilbyr disse sentrene for humant bruk også slike undersøkelser på dyr. Veterinæren er tilstede for kun å følge opp pasienten i narkose under undersøkelsen. Selve CT/MRI-undersøkelsen utføres av radiograf.

Nå har det seg slik at alle dyr som skal undersøkes i CT/MRI må bedøves og aller helst legges i totalnarkose, alt ettersom. Dette betyr at en undersøkelse bør fullføres på i en kjøring, både av hensyn til kostnader og ikke minst pasient.

 

Er en undersøkelse rekvirert for et bestemt område, så blir det under disse omstendigheter ikke gjort mer enn akkurat dette da avgjørelse av fagkompetent person om utvidet ikke er mulig på stedet. Viser det seg senere at området var feil, må hele prosessen tas på nytt, med de kostnader og ulemper dette medfører.

Oppstår det et akutt problem i narkose, er man ikke på en velutstyrt smådyrklinikk med nødvendig utstyr rundt seg. Dette kan få fatale følger.

Utføres CT- og MRI-undersøkelsene med fagkompetente veterinærer tilstede som løpende kan vurdere bilder og funn, kan man korrigere undersøkelsesstedet underveis.

Det er derfor å anbefale at slike pasienter sendes direkte til henvisningsklinikkene som har slikt utstyr og kan utføre hele undersøkelsen med fagkompetent personell tilstede.

Videre er det vanlig praksis å tilby operasjon direkte etter CT-undersøkelsen. Dette er av høyeste viktighet ved f.eks. prolapser der tid er kritisk, men også av besparende hensyn for både dyr og kostnader ved ryggoperasjoner, kreftoperasjoner etc.

En CT/MRI-undersøkelse ved et senter for kun dette og ikke en henvisningsklinikk vil ved f.eks. et prolaps kunne få fatale følger da pasienten ikke kan opereres på stedet og medføre tap av tid.

Det er ikke vanlig å finne MRI på dyreklinikker i Norge. Der finnes noen små maskiner, men de har svært lang undersøkelsestid og ikke nødvendigvis de beste bildene. Vår erfaring er at CT i de aller fleste kliniske problemstillinger kan settes inn for diagnose og at MRI benyttes ofte i tilfeller der CT også kunne vært brukt og er unødig fordyrende.

Derfor anskaffet vi oss CT allerede i 2004. I de få tilfellene MRI er nødvendig, tilbyr vi selvsagt dette, men da med trente veterinærer innen fagfelt som f.eks. nevrolog tilstede.

 

Det er kostbart å anskaffe og vedlikeholde en CT. Vi er derfor avhengig av at markedet benytter seg av de maskinene som står på klinikkene. Bruk og støtt det markedet du fremtidig vil skal være der også når den akutte situasjonen oppstår. 

I helgene vil du kunne komme til disse maskinene, men får neppe hjelp på CT/MRI-sentre som stenger i disse tidsrommene. Da kan en ventetid på noen dager være forskjellen på liv og død.

Alle bilder kan betraktes i 3 plan og 3-dimensjonalt i motsetning til røntgen som bare er 2-dimensjonalt.

Røntgen kan ikke gi tverrsnittsbilder.

Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen til å ta kontakt med oss for nærmere info og eventuell avtale om CT/MRI.

0/5 0 tilbakemeldinger