CT / MRI UNDERSØKELSE

ct ikon

Dyreklinikken Tertnes var den første smådyrklinikken i landet som fikk egen CT (computertomografi). CT er en ikke-invasiv teknologi som gir detaljerte bilder av indre organer og vev. Vi har nå over 19 års erfaring med bruk av CT innen smådyrmedisin og har gjort oss en mange viktige erfaringer:

En CT kan ikke erstatte god fagkompetanse.

En CT-undersøkelse alene fører sjelden frem til en diagnose, men er et svært godt hjelpemiddel som kan sikre diagnoser og gi mer nøyaktig informasjon.

CT kan anvendes på følgende områder (med mer):

  • Nesehule: betydelig bedre og mer nøyaktig enn rhinoskopi (endoskopi)
  • Hode/hals: kontrastundersøkelser med høy informasjonsverdi
  • Hjerne: kontrastundersøkelser finner 90-95% av alle hjernesvulster
  • Bryst: lungeundersøkelser med svulster, tettheter etc, finner svulster ned til 1mm (røntgen kun 10mm), finner spredninger
  • Buk: lever, milt mage/tarm, kjønnsveier, urinveier m/nyrer etc: svulster, andre forandringer
  • Skjelett: spesialisert til å finne beinforandringer i alle deler av skjelettet inkl. ryggsøyle: prolapser, forkalkninger, tettheter, brudd og kreft.
  • Ledd: velegnet til å finne utviklingsforstyrrelser og andre skader og forandringer i ledd som skulder, albu, kne etc., jfr albueleddsdysplasi/AA/AD

CT bruker røntgenstråler til å skape bilder av kroppen til et dyr. Røntgenstråler passerer gjennom kroppen og registreres av et sett med detektorer. Dette gir en tredimensjonal visualisering av kroppen til dyret som kan hjelpe veterinærer med å identifisere og diagnostisere sykdommer og skader. CT er spesielt nyttig for å diagnostisere beinskader, blødninger og svulster. Ved å bruke CT kan veterinærer oppdage disse tilstandene tidlig og gi behandling før problemene blir verre. Andre fordeler med CT er at den gir en detaljert visualisering av kroppens indre organer og vev. Dette gjør det lettere for veterinærer å diagnostisere sykdommer og skader som ikke er synlige ved hjelp av andre diagnostiske teknologier.

Selv om CT er en svært nyttig teknologi, kan den ikke alltid gi en fullstendig og fullgod diagnose. Noen ganger må veterinærer bruke andre teknologier som MR (magnetisk resonansavbildning) for å få en fullstendig forståelse av sykdommen eller tilstanden til dyret. MR bruker magnetfelt og radiobølger til å produsere detaljerte bilder av kroppen. MR kan brukes til å diagnostisere en rekke sykdommer og tilstander som hjernesvulster, nevrologiske sykdommer og leddskader. MR gir en enda mer detaljert visualisering enn CT og bruker ikke røntgenstråler som kan være skadelig for dyret. Dette gjør det til et tryggere alternativ for dyr som lider av visse sykdommer eller tilstander.

I sum er både CT og MR nyttige teknologier innen veterinærmedisin. CT gir detaljert visualisering av indre organer og vev, mens MR gir enda mer detaljerte bilder og er mindre skadelig for dyret. Dyreklinikken Tertnes benytter både CT og MR til å diagnostisere sykdommer og tilstander for å kunne gi riktig diagnose og dermed gi rask behandling.

Prosess

Før en CT undersøkelse er det viktig at det foreligger en grundig klinisk undersøkelse i forkant. Uten en slik undersøkelse er det ikke mulig å vite hvor CT-undersøkelsen skal settes inn. I noen tilfeller har vi sett at et problem kan sitte et helt annet sted enn der man forventer å finne noe. Det krever som nevnt en grundig undersøkelse i forkant dette bør være en person med spesialkompetanse for å sikre lokalisasjonen av problemet. Dyreklinikken Tertnes gjør alle tester ut fra sykdomsbildet før mer kostnadskrevende undersøkelser som CT og MR tas i bruk.

Hvorfor CT og MR?

Ofte blir nye konsepter i veterinærmedisin kopiert fra humanmedisinen. Vi kjenner godt til undersøkelsessentre som tilbyr CT og MR undersøkelser med kort ventetid. Man fremstiller seg til time med rekvisisjon fra lege og får undersøkelsen gjennomført i henhold til det rekvirerte undersøkelsesområdet.

Nå tilbyr disse sentrene for humant bruk også slike undersøkelser på dyr. Veterinæren er tilstede for kun å følge opp pasienten i narkose under undersøkelsen. Selve CT og MR undersøkelsen utføres med radiograf.

Nå har det seg slik at alle dyr som skal undersøkes med CT eller MR må bedøves og aller helst legges i narkose. Dette betyr at en undersøkelse bør fullføres på i en kjøring, både av hensyn til kostnader og ikke minst pasient.

Er en undersøkelse rekvirert for et bestemt område kan gjøre prosessen begrenset siden omstendigheter får kun kjørt MR uten at det blir tatt en avgjørelse fra en fagkompetent person på stedet. Viser det seg i ettertid at området var feil i utgangspunktet må hele prosessen tas på nytt. Dette er tapt tid, penger og kan medføre større ulemper for pasienten.

Det er avgjørende at CT og MR undersøkelser utføres med fagkompetente veterinærer tilstede som løpende kan vurdere bilder og funn og korrigere undersøkelsesområdet underveis.

Det er derfor å anbefale at slike pasienter sendes direkte til henvisningsklinikkene som har riktig utstyr og fagkompetent personell tilstede til å utføre hele undersøkelsen.

Vanlig praksis er å tilby operasjon direkte etter CT-undersøkelsen. Dette er av høyeste viktighet ved f.eks. prolapser der tid er kritisk, men også av besparende hensyn for både dyr og kostnader ved ryggoperasjoner, kreftoperasjoner mf.

Det er ikke vanlig å finne MR på dyreklinikker i Norge. Det eksiterer noen små maskiner med  svært lang undersøkelsestid og ikke nødvendigvis de beste bildene dessverre. 

Alle bilder kan betraktes i 3 plan og 3-dimensjonalt i motsetning til røntgen som bare er 2-dimensjonalt.

Røntgen kan ikke gi tverrsnittsbilder.

Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen til å ta kontakt med oss for nærmere info og eventuell avtale om CT/MRI.