endoskopi

Endoskopi av bukhule- såkalt laparoskopi blir nytt tilbud hos Dyreklinikken Tertnes

Dyreklinikken Tertnes tar tilbud om endoskopi et steg videre.

 

Vi kan nå tilby endoskopi av bukhule- såkalt laparoskopi.

På denne måten kan vi gjøre forskjellige undersøkelser og inngrep i buken- uten å åpne, bare via små hull og såkalte arbeidskanaler. Dette muliggjør handlinger i buk med minimal belastning av pasienten. Derfor kalles slike inngrep minimalinvasiv kirurgi.

De forskjellige inngrepene krever ulikt utstyr, så vi utvider repertoaret fortløpende.

Idag tilbyr vi målrettet biopsiuttak av lever og nyrer, samt gjennomgang av buk ved mistanke om sykdom eller skade.

 

Hvorfor biopsi?

Blodprøver kan varsle om at noe er galt i et organ, men gir ingen detaljkunnskap om hva som skjer: betennelse/infeksjon, kreft, annen sykdom, skade osv.

Med biopsi tar man ut prøver av selve organet, sender det til patologisk undersøkelse og får en detaljert beskrivelse av forandringene.

Kjenner man ikke årsaken til problemet, så er det umulig å iverksette den mest målrettete og effektive behandlingen. Derfor må man samle så mye informasjon som man kan.

La oss se nærmere på f.eks. leveren.

Dette er et organ som har ca 70% reservekapasitet og kan i stor grad gjenskape sine funksjonelle celler uten å bare reparere skaden med bindevev, ulikt de fleste andre organer i kroppen.

Får man på blodprøve varsel om at leverenzymene er over normalen, kan man slutte at  leveren har et problem og leverceller dør- i større eller mindre grad, men ikke noe mer. Tar man ut kontrollblodprøve etter feks 4 uker, kan man oppleve at verdiene enten er steget, forblitt det samme eller avtatt. Har de avtatt, men er ennå over normalverdiene, kan man bare slutte at noe fremdeles pågår, og den leverdietten og evtl. andre tilskudd man har gitt, nok har avlastet og hjulpet, men kun på et generelt grunnlag. Fremdeles vet man ingenting om hva som er den egentlige årsaken.

Det er her biopsi kommer inn: tar man ut et stykke lever, kan patologen si mer nøyaktig hva som skjer.

Dette betyr at dersom man påviser et akutt problem, så kan dette ha mange ulike årsaker og derfor mange alternative behandlinger: parasittangrep krever antiparasittbehandling, bakteriell infeksjon krever antibiotika, virusinfeksjoner krever sine tiltak, giftpåvirkninger krever spesielle skånebehandlinger osv. Kroniske leverbetennelser kan kun behandles på en måte, men vil på sikt medføre fatal utgang. Likevel kan korrekt behandling øke livskvalitet og -lengde. Det er kanskje nå lettere å forstå hvor viktig det er å tilegne seg eksakt kunnskap om sykdom. Det er et faktum at jo tidligere et problem blir oppdaget og behandlet, dess bedre vil utsiktene og prognosene ved behandling være.

På lignende vis kan også årsaker til andre organproblemer eksakt påvises og hjelpe med valget av den mest effektive behandlingen.

I tillegg tilbyr vi fiberendoskopiske undersøkelser.

I disse undersøkelsene har vi en fleksibel slange som har et optisk bildesystem som gir oss tilgang til indre områder i kroppen med evtl. uttak av biopsi også her. Dette kan være undersøkelser av luftveier eller mage/tarm. Her kan vi også ta ut biopsier for å sikre diagnose.

Rigid/stiv endoskopi og fleksibel endoskopi

endoskopi
endoskopi2