Vi ønsker alle kolleger/klinikker velkommen til å henvise pasienter til oss. Vi tilbyr tung kompetanse innen kirurgi, indremedisin, CT-undersøkelser / andre undersøkelser, nevrologiske utredninger med evt. påfølgende kirurgi / nevrokrirugi.

Vi tar gjerne en hyggelig kollegaprat og samtale om vanskelige pasienttilfeller, og deler gjerne vår fagkompetanse uten nødvendigvis henvisning.

Henvise til oss?

Ønsker du å henvise en pasient til oss, fyll ut skjemaet under: