korsbåndskade

DIARÉ (HUND)

Din hund har fått diagnosen diare. Dette er en tilstand som både kan være akutt eller kronisk. Diareer som varer mer enn 14 dager er kroniske.

Diareer kan være både enkle og ukompliserte med lite påvirket allmenntilstand, men også mer komplisert og involvere andre organer/ sykdommer og påvirke dyrets allmenntilstand i mer eller mindre grad.

 

De ukomplisert diareene vil i første rekke behandles etter en viss standard: 

  • Diett: spesialdietter for mage/tarm
  • Diarestoppende midler: Diarsanyl, Canikur etc
  • Støttebehandlinger: Probiotika som Zoolac.

 

Dietten utgjør en viktig del av behandlingen og spesialutviklet for å ta vare på tarmcellene, hjelpe dem, ernære dem og derigjennom gjøre tarmen frisk.

Diarsanyl og Canikur vil begge binde giftstoffer og bakterier i tarmen og gi energi til kroppen.


Drikke er viktig!
Kroppen trenger 50ml/kg/dag for å overleve. 
Ved diare og oppkast vil tapet gi et tilsvarende økt behov.
I tillegg vil man ved diare og oppkast miste viktige stoffer, f.eks. elektrolytter, som må replasseres.
For å få suksess er det derfor viktig å følge den oppsatte behandlingen.


Ved diareer kan det ofte også være oppkast.
Det må ikke nødvendigvis være et alvorlig symptom, men kan være det, f.eks. fremmedlegeme i mage/tarm.
Ta kontakt, slik at vi kan hjelpe deg videre på korrekt måte dersom du er i tvil.


Ved enkle diareer forventer man bedring i løpet av noen dager, kanskje også før.

Ved kompliserte diareer er det svært viktig med grundige undersøkelser, få tidligst mulig stilt riktig diagnose og komme igang med korrekt behandling.

Kroniske diareer krever tyngre undersøkelser og utredning og kan ofte være tidkrevende.
Samarbeid og forståelse fra deg som dyreeier er i slike tilfeller svært viktig!


Oppstår det tvil om din hunds tilstand i løpet av behandlingen, ta kontakt med oss. Vi er der for å helpe deg og gi trygghet i behandling.

Takk for at du velger oss som din dyrlege!