leddoperasjon

Kundeinfo: Etter leddoperasjon

Et ledd er noe av det mest følsomme man kan operere på. Her er infeksjonsfaren størst og krever de høyeste krav til sterilitet i operasjon. 

Leddoperasjoner krever også spesiell trening og ikke minst erfaring for alltid å velge den beste prosedyren og løsningen for leddet. Det skal tross alt tåle mye belastning.

For mye bevegelse etter operasjon vil ofte medføre lekkasje av leddvæske fra selve leddhulen og ut i underhuden og vevet rundt . Dette vil arte seg som unormale hevelser, ubehag og mangelfull bruk og funksjon av leddet. I disse tilfellene må man åpne og sy leddet/leddkapselen sammen på nytt, og infeksjonsfaren vil selvfølgelig være større.

 

Hold derfor dyret i absolutt ro etter operasjon. Hunden skal holdes i bånd de første 6 ukene. 

  • Luft hunden utenfor huset , ikke turer første uken.
  • I uke 2 etter operasjon kan man gå noen få minutter, slik at hunden kan forsiktig føle på å bruke foten noe.
  • Etter 14 dager kan man øke turlengden noe, men vi snakker kun om rolige spaserturer, ikke turer med hurtig gange.
  • Etter 4 uker er leddet grodd, og man kan begynne forsiktig, rolig og i stadig økende grad å belaste hunden. Lengden på turene økes fra uke til uke.
  • Etter 6 uker man på et rolig sted der man ikke vil treffe andre hunder, forsiktig la hunden få prøve seg fri på et flatt underlag.
  • Går dette bra, kan man etter 8 uker slippe hunden og begynne å gå i terreng.

 

Fysioterapitrening
Vi vet at systematisk opptrening med bl.a. tredemølle vil gi både hurtigere og bedre resultater, og vi anbefaler derfor slik fysioterapitrening.

 

Takk for at du valgte oss som din dyrlege.
Vi setter all vår faglighet inn for at dere skal få den tryggeste, beste og mest oppdaterte behandling og oppfølging for å sikre det beste endelige resultat.

Ta kontakt dersom dere lurer noe.

Lykke til!