nyrelidelse

NYRELIDELSE

Nyrelidelse er en av de hyppigst forekommende lidelser hos hund og katt, spesielt i høyere alder. Det er dessverre også disse lidelsene som ved siden av kreft tar flest liv. Dette er derfor en lidelse man må få tidligst mulig diagnose på og igangsatt behandling.

Vi anbefaler å regelmessig sjekke bl.a. nyrene på eldre hunder, over 8 år, minst en gang i året, i høyere alder helst 2 ganger årlig.

 

Nyrelidelser kan være kroniske eller akutte.
De er ikke alltid like lette å skille, men krever begge strakstiltak og intensiv oppfølging. De kroniske vil ofte være en senkonsekvens av akutte tilstander, hvor over 75% av nyrefunksjonen er ødelagt.
Riktige og hurtig innsettende behandling kan hjelpe mange av disse pasientene, men dessverre ikke alle.

 

Behandling består i første rekke av intensiv væskebehandling på klinikk i noen dager, bl.a. for å kontrollere den forgiftningstilstanden som kroppen befinner seg i. Denne tilstanden medfører økt drikkelyst, redusert/tap av appetitt, oppkast, vekttap, generelt redusert allmenntilstand. Alle disse symptomene vil man forsøke å kontrollere med medisiner.

Man vil også forsøke å øke blodtilførselen til nyrene med medisiner og samtidig dempe betennelser. 

Diett er er grunnforutsetning for at nyrene skal kunne bli avlastet og klare seg videre.

Slike pasienter må følges regelmessig opp i et godt og ett samarbeid med dyrlegen.

 

Hold kontakt, spør hvis du lurer på noe og husk:

  • Dersom dyret ditt er blitt bedre etter behandling, så er det fordi det har fått behandling.
  • Denne behandlingen må derfor fortsette for at din beste venn skal forbli bra og ha de beste sjansene!

ALDRI STOPP MED NYREDIETTEN OG MEDISINENE!