Dyreklinikken Tertnes - når de andre har gitt opp.... 
Søk
Søk
Close this search box.
lumbosacral stenose Dyreklinikken Tertnes

Nedre rygg med MTV

Lumbosacral-stenose/ Degenerative lumbosacral stenosis


De tydeligste tegnene på sykdommen ses på den bakre tredjedelen av hundens kropp.

Denne lidelsen er hos hunder lett å få øye på: Når dyret ikke løfter benet for å urinere, logrer ikke så mye med halen, har problemer med å gå eller stå oppreist og viser en reduksjon i generell aktivitet. Et endret og irritabelt humør er også vanlig i tillegg til nevnte:

  • Tisser og gjør fra seg inne.
  • Viser tegn til smerte ved trykk rundt korsryggen og halter.
  • Mindre aktiv og mindre muskler enn tidligere i bakre del av kroppen
  • Vil ikke hoppe inn i bilen og sitter annerledes

MTV / Minimal invasiv Transilial vertebral blokkering

Dette er en elegant og svært effektiv måte å hjelpe hunder som har bakre ryggproblemer på- og det er mange som har denne lidelsen! Vi har operert over 40 hunder med MTV metoden som min tyske kollega som har utviklet. De første 3 årene har vi operert etter samme metode men da utført med åpen rygg. Resultatene har vært så overbevisende at vi nå har anskaffet et gjennomlysningsapparat/ fluoroskop for å kunne perfeksjonere metoden med minimalt inngrep for pasienten. Dette betyr at vi belaster pasienten langt mindre og får en hurtigere rekonvalesens. Belastningen er så lav at vi kan tillate oss å utføre den på betydelig eldre dyr enn man før har valgt innen ryggkirurgi på hund. Normalt ønsket man ikke å belaste pasienter etter fylte 10 år med slike ryggoperasjoner, litt varierende etter hundens tilstand og alder. I dag kan vi lett øke denne grensen til 12 år og eldre!


Fremgangsmåten:

  • Minimalinvasiv: Operasjonen blir gjort med gjennomlysning, såkalt fluoroskopi- dvs uten å åpne ryggen- kun 1 hull på 2cm på hver side av bekkenet! 
  • Transilial: Vi setter inn en bolt på et helt eksakt sted på tvers gjennom bekkenet på begge sider.
  • Blokkering: på denne måten blir 7. lendevirvel låst i en spesiell stilling. Denne stillingen medfører at trangpassasjene for nervene til bakbeina blir vidstilt, og nervene kan igjen fungere normalt. 

Hvilke hunder er det egentlig som får disse problemene og hvordan er symptomene? 

Et stort antall hunder lider under denne diagnosen. Ikke bare fordi de har blitt rammet av denne lidelsen, men også fordi de bare behandles symptomatisk, dvs med smertelindring, fysioterapi, rehabilitering etc. Det er ikke noe galt i å ville hjelpe hunden sin på disse måtene, men det er ingen årsaksbehandling! Dette betyr at sykdommen ubehandlet vil gradvis forverre seg, inntil hunden er så dårlig og lammelser så uttalt at livskvaliteten er borte og dyrevernloven må gripe inn. Problemene begynner med en stadig svakere bakpart over tid. I bakre rygg kommer ischiasnerven ut av ryggen og skal forsørge bøyemusklene i bakbeina med impulser. Når nervene blir utsatt for press i hullet som de kommer ut av ryggen, vil det skape smerter fra hinnen rundt nerven og med ytterligere press gi økte lammelser. Disse lammelsene kan oss påvirke nervene til hale (skjevstilling, hengende), blære (urininkontinens) og endetarm med påfølgende avføringsinkontinens. Trykk mot bakre ryggs overside vil gi smerter, og hunden kan vise en slepende gange med kloslitasje og ha problemer med å reise seg, hoppe inn i bilen eller løpe opp bakker etc. Alt begynner i det små og forverrer seg gradvis. Ustabiliteten i bakparten gjør at det oppstår forkalkninger flere steder, feks som spondylose/ kalkbru over leddene og prolaps av skiven mellom siste lendevirvel og første korsvirvel. Kroniske smerter kan føre til uønsket atferd og nedsatt belastbarhet og konsentrasjons-/ ytelsesproblemer. Det ene problemet forverrer det andre som i en ond sirkel. Mange ganger kan det også være vanskelig å si hvilken side som er verst. Med MTV-metoden betyr ikke dette noe, da begge sidene av ryggen blir hjulpet like mye i samme operasjon. MTV anvendes også på amerikanske universitet som feks Cornell university og større amerikanske klinikker. 

Hunder med ryggproblemer kan også, på lik linje med mennesker, utvikle følgeplager andre steder. Dette kan være muskulære berøringssmerter, strålesmerter, stivheter, betennelser etc. Det er da ikke nok å bare løse de primære problemene. Det har så langt vært vanskelig å påvise at pasientene har sekundære problemer og ikke minst finne hvor de er. Nå er dette imidlertid blitt langt lettere. Ved bruke av de senere års spesialutviklede varmekamera, tilpasset bruk i veterinærmedisin med egnet software, er man nå i stand til å måle den minste temperaturforskjell med den største nøyaktighet(+/-1 grad). Denne nye kamerateknologien blir brukt på mange veterinære universitet i USA og av NASA og heter Digatherm. En økning av temperatur i et område er samsvarende med økt blodtilførsel, f. eks ved betennelsestilstander. Redusert varme i et område er samsvarende med mistanke om nevrologiske problemer. Disse tilstandene må behandles i tillegg til primærårsakene. Derfor har vi valgt å sette inn MTV for å løse det primære ryggproblemet, bruk av Digatherm varmekamera for å lokalisere helheten av problemene, smertene, halthetene etc med den høyeste nøyaktighet og videre behandle muskulære og andre følgetilstander med feks terapilaser av siste generasjons teknologi- for ditt dyrs beste. 

En siste ting som også er svært viktig å merke seg, er at ryggproblemer er nært knyttet til korsbåndsproblem. Dette betyr at hunder som har et bakpart problem, må utredes både for evt. foreliggende korsbåndsskade og/eller bakre ryggproblem. I begge tilfeller er hunden svak bak, halter og viser avvikende gange. Vi har også tatt steget videre innen behandling av korsbånd. De av dere som følger med på sidene våre har kanskje lest om den nye operasjonsmetoden for korsbåndsskade- Zlig. Denne metoden kan dere lese mer om på våre nettsider, men går i korte trekk ut på følgende: vi er nå teknologisk i stand til å erstatte selve korsbåndet med et nytt kunstig. Dette var før utenkelig, men er nå et faktum. Dette betyr at vi kan sette båndet inn nøyaktig der det gamle var bedre blir det ikke. Dette er et stort minus med andre metoder- som ikke baserer seg på dette. Videre er det viktig å merke seg at metoden er svært lite invasiv og således vennlig mot leddet og vevet rundt. Dette igjen betyr betydelig kortere rehabiliteringstid. Stabilitet fra dag 0 gir hurtig innsettende og nesten normal belastning av beinet fra innen noen dager til 2 maks 2 uker. Mindre invasivt skrånende og bedre kan det ikke bli. Kjenner du igjen noen av de beskrevne symptomene eller sliter med en hund som ikke er helt bra med kun medisiner, kan det være lurt å ta steget videre for få avklart og behandlet helheten av problemet. Hunden din kan ha en såkalt lumbosacral stenose, dvs trange åpninger og kanaler i bakre rygg. 

Verdt å vite

  • Et ukjent høyt mørketall for hunder med bakpartsproblemer og sekundære svakheter, halheter, smerter og varierende grad av ustø gange(ataxi) og lammelser får i dag i beste fall kun symptomatisk behandling- de fleste uten eksakt diagnose.
  • Smertebehandling er IKKE en tilstrekkelig behandling. Det lindrer kun symptomet smerte, men gjør ingenting mht. årsak og videre forverring.
  • Disse hundene tilhører den gruppen hunder vi kaller lumbosacral stenose(dvs nedre rygg overgang lendevirvler/korsrygg). Her er utgangshullene i ryggen for nervene som skal forsørge muskulaturen i bakbeina trange og gir nedsatt førlighet og lammelse. I tillegg vil ryggmargskanalen her også være for trang og med prolapser og således ikke tillate normal nervefunksjon av ryggmargen.