orebetennelse hund

ØREBETENNELSE PÅ HUND

Ørebetennelse på hund er i første rekke en betennelse i det ytre øret.
Dette er ofte forårsaket av hengende ører som gir et tett og dårlig miljø, eller hudproblemer som gjerne berører hunden også på andre måter, f.eks. kontaktallergi, forallergi etc. Bakterier- og sopp-infeksjoner kan skape mye ubehag og smerte og gir med tiden kroniske forandringer.

Ofte slår betennelsen i ytreøret gjennom trommehinnen og inn i mellomøret. Da vil hunden vise symptomer på nerveutfall som skrå hodeholdning, ubalanse og smerte. Dette er en alvorlig situasjon som må følges nøye opp. Slike infeksjoner må ofte opereres ved åpning av mellomøret.

Kroniske ytre øregangsproblemer kan også ofte bli godt hjulpet av operasjoner som skaffer mer åpning av selve øregangen.

Hunder med stadig tilbakevendende problemer med ørebetennelser bør utredes mhp hudproblemer. Dersom man gjennom alle tiltak ikke klarer å kontrollere ørebetennelsene, er ofte operasjon eneste utvei.

Ta kontakt eller spør oss ved neste besøk dersom du ønsker mer informasjon om dette.

CT- undersøkelser kan gi langt mer nøyaktige opplysninger om mellomøret enn røntgen. Dette er viktig for å sikre diagnosen før operasjon kan iverksettes.

Vår faglighet – din fordel!