hund vondt

RYGGOPERASJON HUND

Diagnose og lokalisering

Operasjon av rygg innbefatter ofte inngrep med millimeter avstand fra vitale nervestrukturer og krever derfor største nøyaktighet.
Før et slikt inngrep kan finne sted, må skadestedet lokaliseres nøyaktig.

Dette skjer gjennom en kombinasjon av systematisk oppbygde spesielle undersøkelser som har som mål å lokalisere området for skadested mest mulig nøyaktig. Slike undersøkelser krever egen trening og utdannelse innen nevrologi.

For å kunne tilrettelegge og gjennomføre en millimeternøyaktig kirurgi, må man til slutt bruke avansert teknologi som gir bildesnitt i alle plan av skadeområdet. Dette gjøres med en CT. Sjeldnere kan det også være aktuelt med MRI.

CT er et tunnelrøntgen, MRI er basert på magnetiske felt og bevegelsesmåling av atomer i kroppen.

Først når det foreligger en eksakt diagnose, vil kirurgi kunne planlegges.

Tilgangen til de enkelte områdene i ryggen kan noen ganger være en utfordring.

Målet for operasjon er å avlaste trykk på nerverstrukturer som fører til skade og evtl. permament utfall i form av lammelser i forskjellig grad.

 

Ved akutt rygglidelse er det viktig at operasjon finner sted så tidlig som mulig, med en maxfrist på 24-48 timer etter skade/ lammelse, betinget at smertefølelsen er inntakt i gjeldende område.

Ved kronisk rygglidelse kommer symptomene gjerne gradvis over tid. Her vil det bli gjort en fagvurdering for når det er grunn til å operere. Generelt er det også her viktig å komme tidlig til behandling i sykdomsforløp, selv om fristene her normalt er mer rommelige.

 


ETTER OPERASJON

Etter operasjon må pasienten holdes i ro.
Man skal ikke forvente at lammelser vil forsvinne umiddelbart etter operasjon. Ved slike skader må man ha tålmodighet og evtl. iverksette opptrening for å stimulere heling og gjenopptakelse av nervebaner.

Det er ikke uvanlig at man må vente i 3-4 uker, men normalt forventer man allerede etter 7-10 dager kan se en viss begynnende bedring.

Skade av nerver deles inn i 3 nivåer. I de to nederste nivåene kan man forvente at nevren vil kunne vise vekst av nerveceller inn i skadeområdet og derved skape nye nervebaner.
Man vet idag at nerver vokser med 1-2 mm/ dag. Dette innebærer at dersom en nerve er skadet f.eks. 5 cm fra sitt målorgan(muskel), så må man avvente effekt av operasjon i opptil 50-100 dager. Vurdering av skadeomfanget på den enkelte nerve kan i de enkelte tilfeller være mer eller mindre mulig.

Tilhelingen av selve operasjonssåret er viktig. Med mindre komplikasjoner blirndet mindre arrvev. Dess mindre arrvev, jo mindre vil helingen bli forstyrret og funksjonen i dette området negativt påvirket.

Hold derfor pasienten i ro. Det er sjelden snakk om frykt for at beinstrukturer i ryggen skal knekke eller bli ødelagt, men mye mer at bløtdelene får gro fint sammen i fred.

I de fleste tilfeller anbefaler vi fysioterapitrening kort tid etter inngrepet. Erfaringer og tall viser at disse pasientene får en kortere opptreningsåeriode og et bedre sluttresultat. Vi instruerer dyreeier også om hvordan de selv kan ta del i opptreningen og velværet for pasienten.

En del pasienter som er ryggoperert vil på grunn av skade ikke kunne ha normal vannlating. Dette må dyreeier følge nøye med på og ta kontakt med klinikken dersom det ikke virker normalt og få iverksatt hurtig hjelp. Fast avføring kan gjerne ta noe tid, men dyr har ikke de samme plager og risiko som mennesker mhp forstoppelse etter operasjon. Tar det likevel noen dager før dette kommer igang, gir vi gjerne noe flytende renset parafin som fås kjøpt på apotek. Dosen her er ca 1/2-1 ml/kg 1-2x dgl.

Dersom såret begynner å lukte, renne uklar væske fra såret, tilstanden plutselig forverrer seg eller kommer puss fra såret, må dere ta kontakt med klinikken.

Etter et hvert inngrep i narkose vil pasienten som oftest være trøtt og slapp og bruke tid på å komme seg etter narkosen. 
Skjelvinger og urolighet er ikke uvanlig, men ikke skadelig.
Det er viktig at pasienten ligger på et behagelig underlag i passelig varme omgivelser, ca stuetemperatur. Pasienten er ikke istand til å kunne varmeregulere seg selv og må derfor verken bli utsatt for kjølige omgivelser eller spesielt høye temperaturer.

Mat og drikke skal ikke gis før hunden viser tydelig tegn på bevissthet og tilstedeværelse. Dette betyr at man kan gi drikke etter 6-8 timer etter operasjon, mat noe lenger og da ca 1/4- 1/3 av normalporsjon første halve døgnet.

Etter større inngrep er det viktig å gi spesielle diett som er høyfordøyelig og med høyt energibehov. Slike dietter kan man få kjøpt på klinikken.

Lider hunden av spesielle lidelser som f.eks. sykdom i mage/tarm, lever, nyrer etc., krever dette særskilt diett i de enkelte tilfellene.

Lurer du på noe, så ta bare kontakt med klinikken.
Vi er der for å hjelpe deg og din beste venn!