golden with leash5

Velkommen til å ta med hund på byfjellene. Husk bestemmelsen om båndtvang fra 1. april til 20. august.

Bestemmelsen om båndtvang følger av § 6 i hundeloven. Båndtvang i denne perioden gjelder alle steder, også i tettbygd strøk. Bergen kommune har en egen forskrift om båndtvang for hund. Forskriften gjelder i tidsrommet 21. august til 1. april.

Forskrift om båndtvang for hund ble fastsatt av Bergen bystyre 25. februar 2008 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold §§ 6, 9 og 11.

Forskriftens § 2:
I Bergen kommune er det ikke tillatt for hunder å gå løs følgende steder:

f) i følgende lysløyper i den tid lysløypene kan brukes til skigåing: Fløyen, Totland, Frotveit, Hjortland og Gullbotn.

g) turveier med tilhørende leir- og rasteplasser og spesielt merkede turstier i følgende områder: Fløyfjellet, Kanadaskogen, Langeskogen, Hordnesmarka, Kvarven, Landåsfjellet og områdene rundt store Lungegårdsvann. Det er videre båndtvang på strekningen Svartediksdemningen – Tarlebø.

Generell regel 
Det er båndtvang alle steder i Bergen kommune i tiden 1. april – 20. august. I tiden 21. august – 1. april gjelder regler i forskrift om båndtvang.

 

Når du kan ha hunden løs 
Det kan bare skje i tiden 21. august – 1. april i de områder som ikke reguleres av forskriften og kun når hund blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte.

 

I Bergen er det dessuten etablert tre hundeluftegårder hvor hunder kan løpe fritt uavhengig av gjeldende båndtvangbestemmelser. Disse er plassert ved Tveitevannet, på Tennebekk og ved Liavatnet i Åsane.