klinikk

Vi skal konkurrere på pris og kvalitet.

Dette betyr at vi alltid har som mål å levere veterinærtjenester av høyeste kvalitet til hund og katt til den mest fornuftige pris i markedet.

Vi verken vil eller kan være en lavprisklinikk, fordi vi vet at kvalitet har en minstepris.
Vi vet likevel at kvalitet også må ha en viss maksimalpris. Dessverre er det ikke nødvendigvis slik at jo høyere pris, dess bedre kompetanse eller kvalitet.

Vi har som mål alltid å tilby våre tjenester til en fair og riktig pris for dyreeier.
Dette har vi klart ved å ha et lite og dedikert team som produserer høyeffektivt på et moderat klinikkareal. For alt koster: ansatte, leie, utstyr etc., og det er til slutt kunden som må betale. Vi velger å investere i kompetanseutvikling og nødvendig utstyr og begrenser lønnsutgifter til mange ansatte og høy leie.

Dette gjør at vi kan være mer fleksible og nyanserte i pris og har ikke det samme presset mhp å dekke høye utgifter.

Vi kan gi et godt eksempel på dette mhp CT-scanning:
Her foreligger det faste priser i markedet på rundt kr. xxxx.-.
Vi tilbyr individuelle priser i forhold til antall bilder vi tar.
Derfor kan en CT hos oss koste alt fra kr. xxxx.- og oppover.

Videre følger vi nøye utviklingen innen veterinærmedisin ved universitetene i Europa. Her heller man mer og mer til å ha en lavere terskel for å foretrekke CT av lunger da disse bildene har en langt høyere detaljrikdom en et vanlig røntgen. Ofte er det nok med røntgen som gir gode oversikter. Ikke sjelden vil det være ønskelig med bilder av høyere kvalitet og mer detaljer. Da ønsker vi CT, og tilbyr dyreeier svært gunstige priser og foretrekker dette fremfor å ta mange røntgenbilder som ikke er gode nok og koster kanskje like mye.

For å forstå kvalitetsforskjellen mellom røntgen og CT, kan vi nevne at røntgen kan påvise svulster i lungene ned til 10mm, mens CT påviser svulster ned til 1-2 mm. Det samme gjelder for røntgen av buk: røntgen gir ofte ikke entydige og klare funn pga begrensninger i oppløsning. CT vil gi bilder i 3 plan med en oppløsning som er mange ganger høyere enn røntgen. Forskjellen vil ofte gi seg utslag i om man finner noe og kan stille en diagnose eller ikke.

Det kan av alle disse grunnene og mange flere være lurt å sjekke prisene våre opp mot markedet før undersøkelse, lange utredninger og evtl. operasjoner. Du vil alltid være velkommen til å ta en uforpliktende prat dersom du trenger hjelp. Vi lover at vi skal gi deg faglige gode og ærlige råd.

Vi ønsker å bruke vårt utstyr og kompetanse. Uansett hvor gunstige priser man har, kan kostnadene bygge på seg. Vi tilbyr derfor følgende:

Lar du oss undersøke, utrede eller behandle din beste venn og regningen kommer på over kr xxxx.-, forsikret eller ikke, spanderer vi revaksinasjonen i det kommende året.

Lar du oss gjøre fagjobben, hjelper vi deg med vedlikeholdet!

Ta kontakt med klinikken for prisinformasjon på e-post eller tlf: 53 699 699