VETLIG-METODEN – ny standard i behandling av korsbåndsskade

Metoden kan gjennomføres med minimale inngrep på kneleddet. Metoden fremstår som svært gunstig da man erstatter det naturlige korsbåndet med et sterkt kunstig bånd, setter det inn nøyaktig der det opprinnelige var (det gjør man ikke med de andre metodene) og båndet vil over tid få innvekst av kroppens eget vev og integrere seg på en naturlig måte.

Pasienter operert så langt viser at store hunder belaster foten bra allerede dagen etter operasjon, små hunder innen 14 dager.

Full rehabilitering uten mer begrensninger er gjennomført etter 2 måneder. Dette er betydelig bedre og kortere enn med andre metodene. Foreliggende dokumentasjoner på pasienter som er operert med Vetlig virker så langt svært lovende!

En ny standard i behandling av korsbåndsskade på hund!

Korsbåndsskade på hund er kanskje den mest vanligste forekommende leddskade/-problem vi kjenner på hund. Like fullt har det alltid vært en stor utfordring å kunne finne den metoden som gir best resultat. Det er vel ikke uten grunn at det er over 160 metoder som er utviklet i forsøket på å kunne tilby den beste metoden, så langt uten å kunne si at vi er kommet i mål…

I dag er det et fåtall metoder som dominerer markedet: TPLO, TTA, ekstrakapsulære
stabiliseringsteknikker av forskjellig svar etc. TPLO og TTA er teknikker som krever saging og flytting av bein med innsetting av implantater. Dette gir en del muligheter for komplikasjoner som skade på bein/brudd, reaksjoner og løsning av implantater som ofte krever flere inngrep. Større inngrep medfører også lengre rehabiliteringsperioder.