vetlig logo

Viktig informasjon til dyreeiere om feilinformasjon og som har fått påvist korsbåndsruptur/korsbåndsskade!

Det informeres på Anicuras hjemmesider at operasjon av korsbånd hvor man setter inn kunstig leddbånd er forbundet med fare for at båndet kan ryke. Dyreklinikken Tertnes oppfordrer på det sterkeste at Anicura fremlegger dokumentasjon på sine påstander om metoder de selv ikke benytter og man kan jo spekulere i motivet bak bevisst feilinformasjon.

 

Sitat:

«Tradisjonell teknikk

Med den tradisjonelle operasjonsteknikken blir et nytt korsbånd operert inn i hundens kne. Gamle leddbåndrester fjernes og erstattes av et kunstig leddbånd eller sener fra andre steder i kroppen. På denne måten gjenvinner kneleddet sin stabilitet og kan fortsette et ubesværet og smertefritt liv. Ulempen ved denne behandlingen er at det nye leddbåndet aldri vil være like sterkt som det opprinnelige og derfor er risikoen større for at lignende skader oppstår igjen.»

 

Det er viktig å korrigere en del feil i denne uttalelsen:

Vetlig er en relativt ny metode hvor man setter inn et kunstig leddbånd som erstatning for det ødelagte. Denne metoden utøves av et fåtall kirurger i Europa og kun 2 i Norge. Det er derfor ingen «tradisjonell» metode men en nyere utviklet metode hvor man endelig har funnet en båndtype som kroppen tolerer og også vokser inn i kroppens eget korsbåndsvev.

 

Derfor skal heller ikke gamle båndrester fjernes men de skal være der for at det nye båndet skal kunne vokse inn i restene av det gamle.

 

Flesteparten av den vestlige verdens veterinærkirurger bruker ennå metoder som TPLO, TTA, stabiliseringsmetoder utenfor kneleddet med bånd etc. og krever mye skjæring og belastning på ledd og vevet rundt kneet som igjen gir lange rehabiliterinstider på 1/2 år og mer.

Vi har forlatt denne disse metodene til fordel for Vetlig som nesten ikke involverer noe inngrep i leddet eller kroppens vev. Metoden har lavere og mindre alvorlige komplikasjoner enn de andre metodene og har kun 2 måneder med rehabilitering uten begrensninger!

 

Båndets styrke er betydelig og tåler belastning opp til over 8000 Newton! Det er derfor ikke mulig om at båndet kan ryke og det er så langt ingen dokumentasjon på at dette har skjedd. På den andre siden er det langt mer sannsynlig at bein som er saget i ved metodene TPLO og TTA kan brekke og skape betydelige bruddkomplikasjoner da beinet får svake punkter. Vi er derfor ikke i tvil om at denne NYE metoden som få er informert om er en betydelig mer skånsom metode for pasienten. Den gir også hurtigere tildeling og tilbakeføring til et normalt liv med lavere risiko og mindre alvorlige komplikasjoner.

Vi er heller ikke kjent med at Anicura ufører denne typen inngrep, men tilbyr som nevnt på deres hjemmesider kun TPLO og TTA. Kanskje de referer til den tiden da det var populært å sette inn sener som erstatning for korsbåndet. Dette var på 1990-tallet og av de fleste forlatt for mange år siden.

 

Den tradisjonelle metoden kan fungere på mennesker som kan holde seg i ro. Dette er ikke tilfelle for hund og katt fordi et slikt bånd innen de første 14 dagene mister opp til 80% av sin styrke før det langsomt bygger seg opp som en belastbar struktur. Dette vil medføre at en slik løsning på dyr vil lett ryke og ofte ryker.

 

Alle hunde- og katteeiere er velkomne til å få mer informasjon om unike og fremtidsrettede metoder på behandling av alvorlig skade. Besøke gjerne vår hjemmeside for mer informasjon:

www.dyreklinikken-tertnes.no

 

Med faglig hilsen

 

Ulf Erlandsen

Master of Small Animal Science