ligaments

ZLIG -METODEN (VETLIG) – Den nye standarden for behandling av korsbåndsskade

Med over 50 operasjoner av Zlig-metoden er behandlingen av korsbåndsskade på hunder og katter gått inn i en ny æra, sier Ulf Erlandsen, Master of Small Animal Science! Borte er saging i bein med invasive inngrep som gir økt smerte, lengre rehabilitering og sjanse for alvorlige komplikasjoner.
Dyreklinikken Tertnes bruker disse nye standarder ved operasjon av korsbånd fordi vi vet at inngrep som involverer bein og ledd er svært smertefulle.

Det må også presiseres at en vesentlig faktor for suksessen ved en operasjon er kompetanse og erfaring og at derfor ikke er nok å ha en kirurgisk utdannelse alene.
Å bli en god kirurg krever at man må praktisere metoden over mange år, gjerne 10 år eller mer og avhengig av hvor mye man opererer. Vi tilbyr kirurgisk kompetanse med 35 års erfaring.
Vi besitter en av Norges best oppdaterte maskinpark som kan gi oss de verktøyene vi trenger for å opprettholde vår høye standard om å være ledende innen kirurgi i Norge.

Vi legger stor vekt på smertebehandling både før, under og ikke minst etter inngrepet slik at pasienten opplever minst mulig smerte gjennom prosessen.
Slike protokoller på smertebehandling er alt fra medikamenter til fysiske metoder som kjøling, trykk og terapilaser.
Ved behov legger vi på spesiallagete støttebandasjer rundt kneet som ikke bare kjøler ned operasjonsområdet, men i kombinasjon med trykk øker den samlete smertestillende effekten
betydelig.

Zlig er tidligere kjent som Vetlig og L.A.R.S (Ligament Advanced Reinforcement System). Dette er i dag den eneste metoden spesialister i hele Europa anbefaler. Bakgrunnen for at Zlig- metoden er så vellykket har sammenheng med at metoden stammer fra humankirurgi og naturligvis skal dette overføres til våre kjære hunder og kattter. Kort forklart så erstatter vi det naturlige korsbåndet med et sterkt kunstig bånd og setter det inn nøyaktig der det opprinnelige var og korsbåndet vil over tid få innvekst i kroppens eget vev og integrere seg på en naturlig måte. De andre metodene beskrevet senere har en annen tilnærming og fører til flere komplikasjoner.

 

  • Zlig gir miminalt og mindre invasiv inngrep med betydelig kortere rehabiliteringsperiode.
  • Metoden baserer seg på innsetting av et erstatningsbånd der det originale var og som gir stabilitet fra første dag.
  • Store hunder viser at de belaster foten bra allerede dagen etter operasjon, små hunder innen 14 dager.
  • Full rehabilitering uten begrensninger er gjennomført i løpet av 2 måneder. Dette er vesentlig forbedring og kortere tid enn eldre metoder.
  • Prismessig kommer Zlig ofte bedre ut enn TPLO og TTA- og har ofte sammenheng med klinikken man henvender seg til.
  • Zlig-metoden kan anvendes på hunder katter fra 4-5 kg og oppover!

 

Dyreklinikken Tertnes har allerede som første klinikk i Skandinavia satt inn Zlig på en 32 kg Schæferhund. Vi har til nå over 50 insatte bånd som gjør oss blant de ledende klinikker i Europa på antall behandlete pasienter.

Korsbåndsskader på hunder og katter er den mest vanlige kne og leddskade vi kjenner. Når vi kan utføre en Zlig-operasjon som er langt mindre invasiv og gir svært gode resultater blir ikke de andre mer invasive metodene vurdert.

Om korsbåndsskader på hunder og katter:

Det er over 160 beskrevne metoder for operasjon av korsbåndsskade på hunder og katter. De aller fleste hører nok fortiden til, mens et titalls blir utført i dag.

Av de mest kjente og brukte frem til i dag har vi: TPLO= Tibia Plateau Levelling Osteotomy: Operasjonen krever kutting av leggbeinet for å endre på vinklene i kneleddet.

TTA= Tibial Tuberosity Advancement: Forflytning av nedre feste på kneskålsenen på leggbenet. Denne korrekturen krever også at leggbeinet kuttes. Laterale oppstrammingsmetoder: Metoder som har som mål å stramme opp lårbeinets tendens til å rotere innover og skyves fremover ved skade av korsbåndet.

I dag er det et fåtall metoder som dominerer markedet: TPLO, TTA, ekstrakapsulære stabiliseringsteknikker av forskjellig svar etc. TPLO og TTA er teknikker som krever saging og flytting av bein med innsetting av implantater. Dette gir en del muligheter for komplikasjoner som skade på bein/brudd, reaksjoner og løsning avimplantater som ofte krever flere inngrep.

Større inngrep medfører lengre rehabiliteringsperioder.

Erfaringer.

Den største ulempen med TPLO og TTA er nok at man lager et brudd i beinet som senere skal heles. Dette kan gi større problemer når det først blir komplikasjoner, bl.a. brudd pga svekkelse av det første beinsnittet. Slike invasive metoder har naturlig nok også lengre rehabilitering- ofte opp mot 4-6 måneder og lengre. Nyere studier av TPLO konkluderer med at man forflytter belastningen av leddet for mye bakover i leddet, slik at kneleddet får en uheldig høy belastning med fare for skade her, bl.a. på menisken. TTA gir en fortere og bedre belastning etter operasjon enn TPLO, men har en høyere komplikasjonsrate.

Utvendige stabiliseringsmetoder har også sine begrensninger, ikke minst på kraftige og større hunder. Reaksjoner på implantatene er ikke sjelden. Ingen av de så langt brukte metoder erstatter korsbåndet på noe vis, men baserer seg på endring av vinkler i leddet eller endrete kraftforhold som skal etterligne og erstatte oppgaven det opprinnelige korsbåndet hadde.

En ny standard i behandling av korsbåndsskade på hund!

Korsbåndsskade på hund er kanskje den mest vanligste forekommende leddskade/-problem vi kjenner på hund. Like fullt har det alltid vært en stor utfordring å kunne finne den metoden som gir best resultat. Det er vel ikke uten grunn at det er over 160 metoder som er utviklet i forsøket på å kunne tilby den beste metoden, så langt uten å kunne si at vi er kommet i mål…

I dag er det et fåtall metoder som dominerer markedet: TPLO, TTA, ekstrakapsulære
stabiliseringsteknikker av forskjellig svar etc. TPLO og TTA er teknikker som krever saging og flytting av bein med innsetting av implantater. Dette gir en del muligheter for komplikasjoner som skade på bein/brudd, reaksjoner og løsning av implantater som ofte krever flere inngrep. Større inngrep medfører også lengre rehabiliteringsperioder.