INDREMEDISIN

indremedisin ikon

Vi tilbyr utredninger også innen indremedisinske problemstillinger.

I tillegg til vår kompetanse, er også vår CT i mange tilfeller til god hjelp. CT er mer nøyaktig enn røntgen og finner f.eks. lungesvulster ned til 1-2mm, der røntgen kun klarer 10mm. Dette er svært viktig før operasjon av jursvulster for å sikre at det ikke er spredninger til f.eks. lungene.

CT finner også begynnende svulster i milt, lever og mage der røntgen ikke har noe å bidra med.

Det finnes flere underkategorier innen indremedisin:

lidelser i f.eks. hud, mage/tarm, hjerte/lunge, lever, kjønnsveier, urinveier, nervesystemet osv. og kreftundersøkelser samt kreftbehandlinger.

Vi synes det er viktig å kunne dokumentere vår fagkompetanse.

Både ESAVS indremedisin I+II+III og nevrologi I+II+III (se under CV) og ikke minst mastergradsutdannelsen(post graduate), ved siden av over 30 års erfaring sikrer oppdatert kompetanse i samsvar med høyeste nivå innen EU på de viktigste områdene av indremedisinske problemstillinger.

Vi følger undersøkelses- og behandlingsprosedyrer på lik linje med de fremste europeiske universiteter.

Gamle og nye kunder er velkommen til å ta kontakt med oss for utredning av sykdom eller skade.

Dyreklinikken Tertnes tar også imot henvisninger fra kolleger for utredning.

Ring oss, så kan vi ta en hyggelig og interessant fagprat.