Dyreklinikken Tertnes - når de andre har gitt opp.... 
Søk
Søk
Close this search box.

Her kan du finne forklaring på ord og utrykk benyttet hos dyreklinikker

Hofter

 • Hofteleddsdysplasi: Dette er en lidelse som omhandler et ikke normalt utviklet hofteledd og er arvelig. Ordet dys betyr mangelfullt eller ikke normalt Plasi betyr dannelse, utvikling Altså: mangelfullt utviklet hofteledd. Les mer om Hofteleddsdysplasi. 
 • Hofteleddsluksasjon: Ved skader og uhell kan hofteledd hoppe ut av sin naturlige faste posisjon, både delvi og helt. Er det hoppet helt ut av stlling, er det sentrale båndet som forbinder lårbeinshodet med hofteskålen revet av og leddkapselen ødelagt. Les mer om Hofteleddsluksasjon.
 • OCD (Osteochondrose): Dette er en arvelig disposisjon hvor, på lik linje med andre bruskløsninger, det er tilleggsfaktorer som spiller inn. Dette kan være økt/repetetiv, ofte monoton og tung belastning, for med høyt energi-innhold og så videre. Les mer om OCD hofte og lår.
 • Bruk av gullimplantat eller gullstaver i hofteledd: Det blir dessverre ved noen klinikker tilbudt gullimplantat for behandling av smerter etc ved hofteleddsdysplasi. Her må vi presisere at der finnes flere forsøks, bl.a. ved University of Philadelphia og ette i Europa, som klart og tydelig tilbakeviser påstandene om at dette har effekt. Skulle man fremdeles ikke være overbevist, så kan det nevnes at dersom denne metoden blir utført på mennesker i USA, så blir man dømt etter kvakksalverparagrafen. 
 • Hoftehodet løser seg opp: Denne sykdommen heter Legg-Perthes-Calve, eller aspetisk femurhodenekrose. Årsaken kan ofte være skade og slag mot området som forstyrer blodsirkulasjonen til hodet.Likevel ser vi at små hunderaser kan vise slike symptomer uten klar skadeårsaker, slik at man må påregne at det er også indvider som er disponerte. Da det som oftest dreier seg om mindre hunder, er løsningen en kutting av lårbeinshodet, dvs på vårt språk: caputreseksjon. Dette gir gode og funksjoneller resultat. 

Kne

 • Avulsio tuberositas tibiae (Avrevet feste for kneskålsbåndet): Dette er en typisk skade vi ser på hunder i vekst hvor kneet blir utsatt for større krefter. Dette lille festet på øverste fremre del av leggbeinet har sitt eget forbeiningssenter. Denne vekstlinjen er sårbar og et svak punkt før delen vokser sammen med resten av leggbeinet. Ved store krefter gir denne vekstlinjen noe etter. Operasjon med sikring av festet må da gjennomføres. Ta kontakt med klinikken for mer info eller operasjon. 
 • Korsbåndskade: Dette er den hyppigst forekommende leddskaden på hund. Det er i nesten 100% av tilfellene det fremre korsbåndet som ryker, det bare kan også skades, spesielt på unge individer. Dersom menisken er skadet, blir denne operert samtidig. Les mer om Korsbåndskade.
 • OCD (Osteochondrose): Man ser til tider brusklsning også i kneleddet. Man kan da som oftest på røntgen se defekter i leddflaten på leddvalsene, dvs lårbeinets del som utgjør kneleddets øverste flater. Som ved alle bruskløsninger ellers i alle ledd, så forsøker man å rydde opp i skaden og på denne måten tilrettelegge for en reparasjon, dvs at kroppen skal lage en bindevevsaktig overflateerstatning, fordi leddbrusk kan kroppen ikke erstatte. Det er gjort forsøk på å sette inn implantater på skadestedene, men med forskjellig grad av suksess. Ta kontakt med klinikken for mer info eller operasjon. 
 • Patellaluksasjon- ustabil kneskål: Vi ser hyppigst at kneskålen(patella) faller mot kneleddets innside, en såkalt medial patellaluksasjon. Denne lidelsen er mest forkommende på mindre hunderaser. På større hunderaser ser vi oftere at kneskålen faller mot kneleddets utside. Også katter kan ha ustabil patella. Det er mange faktorer som virker inn når en instabilitet utvikler seg, og alle disse faktorene må adderesseres ved behandling. Når problemet foreligger i en så høy grad at avlastning og manglende støtte på foten opptrer hyppig, er kneskålen så ustabil og ofte på «feil sted» at operasjon anbefales. Man kan IKKE bare trene dette bort dessverre. Ta kontakt med klinikken for mer info eller operasjon. 

Haseledd

 • Instabilitet: Det kan ved skade oppstå instabilitet i en eller flere leddavdelingene. Det øverste leddet, det såkalte rulleleddet, som er ansvarlig for leddets bevegelighet, har stor betydning for normal leddfunksjon og evtl. Haltheter. Skader her, som feks båndkader, vil gi instabilitet og utfall av normalfunksjon med halthet og manglende belastning. Les mer om Instabilitet.
 • OCD (Osteochondrose): Bruskløsning er den hyppigste skadetypen i haseleddet er OCD og rene skader med brudd og/eller instabilitet. Haseleddet er veldig»trangt» og må behandles med den største forsiktighet. Det minste avik og skade fører lett til forkalkninger og halthet. Leddet må åpnes og ryddes opp i og tilrettelleges for leddbruskerstatning. Ta kontakt med klinikken for mer info eller operasjon. 

Rygg

 • Lumbosacral-stenose/ Degenerative lumbosacral stenosis: Denne lidelsen er hos hunder lett å få øye på: Når dyret ikke løfter benet for å urinere, logrer ikke så mye med halen, har problemer med å gå eller stå oppreist og viser en reduksjon i generell aktivitet. Et endret og irritabelt humør er også vanlig i tillegg til: Tisser og gjør fra seg inne. Viser tegn til smerte ved trykk rundt korsryggen og halter. Mindre aktiv og mindre muskler enn tidligere i bakre del av kroppen. Vil ikke hoppe inn i bilen og sitter annerledes enn normalt.

 • MTV (minimal transilial vertebralstabilisering) En elegant, skånsom og svært effektiv måte å hjelpe hunder som har bakre ryggproblemer på- og det er mange som har denne lidelsen! De første 3 årene opererte vi etter samme metode, men da utført med åpen rygg. Resultatene har vært så overbevisende at vi nå har anskaffet et gjennomlysningsapparat/ fluoroskop for å kunne perfeksjonere metoden med minimalt inngrep for pasienten. Dette betyr at vi belaster pasienten langt mindre og får en hurtigere rekonvalesens. Vi har operert over 50 hunder med den MTV metoden. Belastningen er så lav at vi kan tillate oss å utføre den på betydelig eldre dyr enn man før har valgt innen ryggkirurgi på hund.

Tær

 • Metacarpus phalanger: Lidelser i mellomhåndskonoklene og tærne. Som oftest snakker vi om brudd og forkalkninger Spesielt leddene rundt tærne kan være utsatt for forkalkninger etter slitasje og skade. Noen ganger kan en opprydding være mulig, andre ganger må en enket tå evtl ofres for symptomfrihet. Brudd i mellomhåndsknoklene kan vi stabilisere med enkle metoder, men i spesielle tilfeller også bruke mikroplatesett, dvs svært små plater og skruer som løsning, selvfølgelig i titan. Alle beskrevne skadetyper og behandler gjelder både for forfot og bakfot i samme området, dvs nedenfor håndledd forfot og haseledd bakfot. 

Skulder

 • Supraspinatussenen (Lidelse i skulder): Denne senen ligger i fremre ytterkant av skulderleddet. Symptomer på lidlelse er halthet med smerteytring ved bøy av leddet og eventuelt press på selvesenen. Senen kan noen ganger vise mineralisering i sin forandring og påvises på røntgen. Mer informasjon får man med CT da denne senen ligger rett ved bicepssenen og kan således stå i ledtog med denne ved foreliggende halthet. Behandlingsmessig kan man prøve sprøyting, feks med ACP, alternativt eller i tillegg til terapilaser.
 • OCD (Osteochondrose): Bruskløsning i skulderleddet opptrer hovedsaklig på selve skulderhodets bakkant, men kan også påvises i leddgruven på skulderbladet. Symptomer er halthet med tydelig smerte ved bøying av leddet. Skaden inntrer typisk på unge hunder, som oftest under 1 år enn ca 20kg, men merk at jakthunder som Settere ofte også har denne skaden. Ler mer om OCD Skulder.
 • Lidelse biceps: Bicepssenen er ansvarlig for bøying av skulderleddet. Gjentatte, monotone bevegelser som feks hos trekkhunder kan medføre at senen blir overbelastet. Da vil det oppstå halthet med smerte ved bøy av skulderleddet. På røntgen kan man finne forandriner, men en CT vil også kunne avdekke forkalkninger i seneforløpet på overarmen og må ofte også korrigeres.

Albue

 • Albueleddsdysplasi(AD): Denne lidelsen har mnange navn og littb forskjellige årsaker, slik man ofte kan synes det er vanskelig å navigere. Kort sagt kan man si at albueleddet er kroppens mest kompliserte ledd som er sammensatt av 3 knokler: 2 underamsknokler og overarm. Disse 3 knoklene skal fingere sammen i perfekt harmoni med nøye avstemte bevegelser i 3 plan, hvor hver knokkel krever fri individuell bevegelse i samstemtheten. Når leddet da utvikler seg unormalt, så oppstår det store problemer. Les mer om Albueleddsdysplasi.

Pancreatitt

 • Bukspyttkjertelbetennelse: Ofte blir diagnosen fanget opp ved gjennomgang av pasienter som har uspesifikke symptomer
  eller vage tegn fra mage/tarm. Diagnosen kommer da ofte litt overraskende, om enn ikke uventet.
  Behandlingsmessig er det viktig å fokusere på smertebildet som kan foreligge i varierende grad.
  Ved siden av smertebehandling er infusjon både stabiliserende og støtter også nyrefunksjon, da
  en del av disse pasientene kan utvikle nyresykdom.

Håndledd

 • Carpus:

  Håndleddet på hund og katt heter carpus på fagspråket. Dette setter navnet på lidelsen, carpusinstabilitet. Navnet beskriver et ustabilit ledd forårsaket av skade og slitasje. Dette medfører en halthet som ikke vil bedre seg dersom graden av instabilitet er høy nok. Uansett hvor lenge man bare legger på en støttebandasje og lignende så blir ikke leddet stabilt og en operasjon er nødvendig. Les mer om Carpus.

Endoskopi

 • Stivt og rigid endoskop: brukes i nesehule, ledd, bryst og bukhule
 • Fleksibelt og bøyelig endoskop: brukes på luftveier og magetarm i de fleste tilfeller.

Thermografi

 • Dyr kan dessverre ikke snakke. Derfor vil man mange ganger stå med manglende informasjon om hvor stdet eller stedene for smerte/problemene er. Da bruker vi thermografi som kan måle den minste temperaturforskjellen. Dette hjelper oss å finne sykdom og skade hvor økt blodforsyning til disse områdene vil gi økt temperatur. Man kan ikke bruke hvilken som helst temperaturmåler og vår temperaturmåler er knyttet opp til et eget veterinærprogram som viser et svært nøyaktig temperaturbilde i et fargekart.

Fluoroskopi

 • Dette er det samme som gjennomlysning. Vårt fluoroskop kan også ta bevegelsesbilder og også «kle av» bløtdeler rundt blodkar, slik at
  disse synes bedre. Fluoroskop brukes på en rekke tilstander for bedre å kunne studere og forstå sykdommen eller skaden, men blir ikke minst brukt ved operasjoner for å kunne sikre at skruer, pålater og andre implantater sitter akkurat der de skal. Dette gir økt suksess og lavere riskio for skade.

Ultralydkniv

 • Når hver millimeter teller og tilfeller hvor vi opererer kritisk nær nerve og blodkarstrukturer og vil spare disse. Vi sikrer dermed høyere sikkerhet ved våre operasjoner.

Terapilaser

 • Benyttes i forbindelse med stivheter, svakheter, kroniske leddlidelser, dårlig helende sår og andre områder hvor terapilaser vil lindre lidelser og smerter.

Kirurgisk laser

 • Epiulis boxer – svulster i tannkjøttet som kan være veldig omfattende.
 • Kortsnutete hunder med pustevansker som må opereres i svelget.
 • Fjerning av svulster.
 • Hudproblemer som krever opprydding, som kroniske betennelser i huden mellom tærne.
 • Utvekster i øregang

Felin infeksiøs peritonitt

 • Kjent som FIP hos katter og er en smittsom bukhinnebetennelse . Sykdommen er forårsaket av virus og er en mutert versjon av FeCV (Feline Enteric Coronavirus)