Dyreklinikken Tertnes - når de andre har gitt opp.... 
Søk
Søk
Close this search box.
Bakbein hund

Hofteleddsdysplasi

Hofteleddsdysplasi er en lidelse som omhandler et ikke normalt utviklet hofteledd og er arvelig. Ordet dys betyr mangelfullt eller ikke normalt. Plasi betyr dannelse, i disse tilfellene underutvikling og dermed mangelfullt utviklet hofteledd. Hofteleddsdysplasi er mer vanlig på noen raser enn andre. Denne lidelsen medfører for mye «slark» i leddet og medfører på sikt skader med blant annet forkalkninger, nedslitt brusk, betennelser og smerte. Halthet og mangelfull aktivitet medfører redusert muskel utvikling og støtte . Mange av disse pasientene vegrer seg for økt aktivitet og virker ustø i bakpart. 

Der finnes opp gjennom årene mange forsøk på å hjelpe disse pasientene. De fleste baserer seg på spesielle operasjoner: TPO= trippel pelvis osteotomi: bekkenet sages over flere steder for å vinkle overkanten over lårbeinshodet for bedre støtte. Denne operasjonen gjøres nesten utelukkende på unge individer. Vi tilbyr ikke denne. Videre kan man velge å sveise midtlinjen i bekkenet, slik at bekkenet, tilsvarende samme ide som for TPO, vil gi mer overheng over lårbeinshodet fra hofteskålens øvre del. Denne operasjonen må gjøres før hunden er fylt omtrent 5 måneder. Vi tilbyr denne operasjonen. Man kan også sette inn en Togglepin, dvs et slags anker, som vil holde lårbeinshodet mer fast på plass. Dette vil kun fungere for de som ennå har litt dybde i hofteskålen. Vi tilbyr denne operasjonen For hunden som er fylte 1 år og/eller som har fått mye forkalkninger etc rundt leddet, kan man opptil ca 25kg kutte og ta vekk lårbeinshodet. Kroppen vil skape et falskt ledd utenfor det opprinnelige. Det er viktig at dette kuttet er korrekt utført av kompetent kirurg. Dette kan fungere svært bra, også ved brudd i hofteleddsregionen der vanlig rekonstruksjon ikke er mulig og dette er en operasjon vi tilbyr.

Fra ca 1980-tallet ble det introdusert kunstige hofteledd. Dette er en svært elegant måte å nyskape et fungerende ledd når det naturlige leddet er helt ødelagt. Forutsetningen for et godt resultat er at det blir utført av kirurger som gjør dette ofte nok til å kunne utføre det optimalt. Dersom dette ikke skjer, er det mange og farlige fallgruver med store komplikasjoner som resultat. Etter min mening og erfaring etterspørres det ikke nok av slike operasjoner i Norge, så jeg kan ikke anbefale å få utført dette her i Norge. Jeg er selv trent til å sette inn kunstige hofter og har satt inn 4 ulike systemer, me må innse at det kunne ikke utføres ofte nok til at man kan optimalisere inngrepet. Det jeg har sett av kolleger i Norge så langt, gjelder det samme for dem. Man har utviklet hofter ned til kattestørrelser, men på pasienter opp til 20-25kg, er det vel så aktuelt å kutte lårbenshodet. Vi utfører ikke slike operasjoner lenger og kan heller ikke anbefale å få det utført i Norge i dag.